ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Organem kontroli skarbowej jest Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach.
Czynności związane z realizacją ustawowych zadań Dyrektor Urzędu wykonuje przy pomocy inspektorów kontroli skarbowej i pozostałych pracowników Urzędu nie będących inspektorami.

p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach – Piotr Gajos tel. (41) 3642 613;
uks@sk.mofnet.gov.pl - powołany od 18.01.2016 r.

Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach – Piotr Mucha tel. (41) 3642 613;
uks@sk.mofnet.gov.pl - powołany od 01.03.2016 r.

Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach – Bożena Hamera tel. (41) 3642 613;
uks@sk.mofnet.gov.pl - powołana od 03.01.2009 r.

Rzecznik Prasowy Urzędu – Jolanta Strojna tel. (41) 3642 632 lub 519 327 602;
rzecznik.uks@sk.mofnet.gov.pl

Główny Księgowy – Edyta Grudzińska tel. (41) 3642 610


Strona Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach
Ostatnia aktualizacja 07.06.2016 r.